L

Spør oss om kurs


Telefon

+47 91 52 42 22

Epost
rkkofoten@rkkofoten.no 
 

Les mer om RKK

w

Forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen

6. februar 2018 arrangere RKK i samarbeid med Fagakademiet kurset "Forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen".

20.11.201715:04 Elisabeth Martinsen

Å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen, er skremmende for alle. Noen arbeidstakere er mer utsatt enn andre, men uansett er dette et scenario som øker i omfang og som stadig flere opplever. Er du eller dine kolleger uforberedt dersom en slik situasjon inntreffer, kan opplevelsen bli unødvendig voldsom. Håvard Nordbø har bakgrunn fra politiet og har 18 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning. Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt og hovedverneombud, og har utdanning innenfor krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging. Han er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak. 26. april er han i Narvik. 

Kurset gjennomføres i en kombinasjon av teori med forelesningsseanser, eksempelbolker og plenumsdiskusjoner - og praktiske øvelser og refleksjon over hovedemner som taktisk kommunikasjon, psykisk og fysisk forberedelser for å forebygg konfliker, klargjøring av juridiske begreper mm. Kurset er både teoretisk og praktisk rettet.

Håvard Nordbø