L

Spør oss om kurs


Telefon

+47 91 52 42 22

Epost
rkkofoten@rkkofoten.no 
 

Les mer om RKK

w

Siste modul av helselederutdanningen

20 ledere fra helse- og omsorgssektoren i Ofoten er i dag deltakere på første samling av to for å ta de siste 7,5 studiepoengene av totalt 60 innen helseledelse. Studiet har gått over flere flere år og gitt verdifull kompetanseheving for studentene. Foreleser i dag er Einar Holand fra Ressurssenter for omstilling i kommunene. Fagakademiet er arrangør i samarbeid med RKK.

Helse og omsorg
05.09.201810:14 Elisabeth Martinsen

RKK har planlagt og arrangert i alt 8 moduler, hver på 7,5 studiepoeng. Modulene har vært innom tema som strategisk kompetanseplanlegging, økonomistyring, kvalitetsutvikling, juss og konflikthåndtering blant annet. Alle modulene har blitt gjennomført samlingsbasert med to samlinger over to dager. Deltakerne har arbeidet i mellomperioden og avsluttet med eksamen. - Dette har vært uvurderlig! Det mener Susanne Rogander fra Ballangen. Muligheten til å enkelt få en kompetanseheving som dette, 60 studiepoeng, er fantastisk. 

Disse 60 studiepoengene kan senere brukes inn i en master. For å gjøre dette må man ha en fordypning som kan tas gjennom modul 9, 10 og 11. 

Kostnadene ved gjennomføring av studiet har blitt dekket av KS og kompetansemidler fra Fylkesmannen. Kommunene har selv sørget for å legge til rette for at deres ledere har kunnet delta. 

RKK
Ivrig gjeng på helselederutdanning
RO
Einar Holand