L

Spør oss om kurs


Telefon

+47 91 52 42 22

Epost
rkkofoten@rkkofoten.no 
 

Les mer om RKK

w

Konflikthåndtering - forebygging av vold og trusler

Å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen, er skremmende for alle. Noen arbeidstakere er mer utsatt enn andre, men uansett er dette et scenario som øker i omfang og som stadig flere opplever. Er du eller dine kolleger uforberedt dersom en slik situasjon inntreffer, kan opplevelsen bli unødvendig voldsom. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig KommuneKategori Tittel Konflikthåndtering - forebygging av vold og trusler Kursstart 06.02.2018 09:30 Varighet 6.5 timer Påmelding 01.02.2018 16:00 Ledig Frist utløpt Narvik Kurs Les mer

06.02.2018 09:30
06.02.201809:30 Elisabeth Martinsen

Foreleser Håvard Nordbø har bakgrunn fra politiet og har 18 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning. Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt og hovedverneombud, og har utdanning innenfor krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging. Han er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak.

Kurset gjennomføres i en kombinasjon av teori med forelesningsseanser, eksempelbolker og plenumsdiskusjoner - og praktiske øvelser og refleksjon over følgende hovedemner;

Teoretisk del • Taktisk kommunikasjon • Psykiske og fysiske forberedelser for å forebygge konflikter • Oppfølging og ettervern • Klargjøring av juridiske begreper

Praktisk del • Håndtering av fysisk konflikt: • Bevisstgjøring på å unngå fysiske konflikter • Praktiske øvelser på frigjøring

Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og forholder seg til konfliktfylte og truende situasjoner, for å minske risikoen for å bli utsatt for vold. Kurset er for alle som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve konflikter, vold og trusler - uavhengig av organisasjon, sektor og bransje.


 

 

Kursplan

Kursstart 06.02.2018 09:30 Varighet 6.5 timer

Tirsdag 06.02: 09:30 - 16:00

Pris kr 995,- Bindende påmelding Ja Påmelding 01.02.2018 16:00 Ledig Frist utløpt Kommune Narvik Kategori Kurs
Håvard Nordbø