Presentasjoner - rådgivernettverket

Hvem  Når     Presentasjon
  2017 Mai    
  2017 Mai    
  2017 Mai    
 Kristin Østvik 2016 Mai pdf  Presentasjon PDF
 Andre Rondestvedt 2015 September pdf  Presentasjon PDF
 Grethe Feragen 2015 ppt  Koordinerende enhet
 Aileen Bjørnstad  2015 6. mai ppt  Presentasjon PPT
 Karrieresenteret 2015 6. og 7. mai ppt  Presentasjon
 Nordland fylkeskommune 2015 7. mai ppt  Dialogmøte
 Nordland fylkeskommune 2015 7. mai ppt  Presentasjon Bodø
 Nordland fylkeskommune 2015 7.mai ppt  Presentasjon rådgiversamling
       
       
       

Kommende hendelser

mandag, 30. oktober kl 09:30 - 00:00
Kurs: Regelverk for BPA og pårørendestøtte
fredag, 17. november kl 00:00
Elevfri i grunnskolene
tirsdag, 6. februar kl 09:30 - 15:30
Kurs - håndtering av vold og trusler
mandag, 12. februar kl 00:00
Vinterferie - grunnskolene i Hamarøy
mandag, 19. februar kl 00:00
Vinterferie - grunnskolene (Ikke Hamarøy)

Søk

Besøk oss på Facebook