Ressursside for arbeid med minoritetsspråklige


Kompetanse for mangfold:
Lisbeth Flatraaker, universitetslektor i pedagogikk ved Nord universitet, har laget et idehefte der det er beskrevet noen mottaksrutiner som kan være nyttige å ta med seg i det videre arbeidet med "Kompetanse for mangfold".Prosedyrene er laget med inspirasjon fra ulike skoler med mye erfaring og egne erfaringer som lærer i grunnskolen. Hun har i tillegg lagt inn noen tips og råd om hva man bør være oppmerksomme på når man tar imot barn og ungdom som kommer fra områder preget av krig og terror. Dette er tips og råd som hun selv har praktisert med godt resultat.

IDEHEFTE HER


Arbeid med minoritetsspråklige:
Karrieresenterets guide for karriereveiledning av minoritetsspråklige  

Kommende hendelser

Ingen hendelser

Søk

Besøk oss på Facebook