Styret og samarbeidsavtalen


Styret er RKK Ofotens øverste myndighet. Nytt styre er valgt og fra 2017 representerer disse personene eierkommunene: 

Medlem Vara Kommune
Aud-Peggy Nordmo Styreleder Åse Berit Vrenne Narvik kommune
Kjersti Markusson   Stine Fedreheim Evenes kommune
Solveig Einarsen   Reidar Karlsen Tjeldsund kommune
Kurt Fossvik   Anne Reiten Hamarøy kommune
Bente Havaas   Gro Hoseth Ballangen kommune
Leif Harald Olsen   John Gunnar Skogvoll Tysfjord kommune

 


RKK Ofotens overordnede styringsdokument er samarbeidsavtalen mellom eierkommunene. Denne ble reforhandlet i 2016 og alle eierkommunene har vedtatt denne som gjeldende fra 01.01 2017. 

Les avtalen her

Kommende hendelser

Ingen hendelser

Søk

Besøk oss på Facebook