Fagdager for skoler

Her er presentasjoner og annet materiell brukt i forbindelse med kurs/fagdager for skolesektoren

         
 2017  04.04  Skolevegring  Trude Havik pdf Presentasjon
 2016  20.05  Læreplanarbeid for læring  Svein Erik Andreassen    
 Artikler:      
pdf Eksamen og standpunkt    
pdf Hensiktsmessig skole    
pdf Læreboka og læreplanen    
pdf Tar eller har skolene kunnskapsmonopol?    
  Lenker:    
  https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2016/mars/larere-kan-ha-en-tendens-til-a-fokusere-pa-kunnskap-snarere-enn-ferdighet/  
  https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2015/juli/pedagogisk-entreprenorskap-i-skolen/  
           
           
           
           
           
           

Kommende hendelser

Ingen hendelser

Søk

Besøk oss på Facebook