Fagdager for barnehager

 Her er presentasjoner og annet materiell utdelt i forbindelse med kurs og fagdager for barnehagesektoren.

        
2017 16.10 Ny rammeplan - fra ord til handling Cathrine Ask pdf Presentasjon
2017 05.09 Implementering av ny rammeplan Monja Myreng pdf Presentasjon
2017 16.03 Språklig mangfold - lister og bilder Kamil Øzerk pdf Presentasjon
2017 16.03 Språklig mangfold - Læringsvilkår for alle Kamil Øzerk pdf Presentasjon
2017 26.01 Barnehagens samfunnsmandat Cathrine Ask pdf Presentasjon
2016 24.10 LP-BARNEHAGE - Erfaringsdeling Henning Plischewski pdf Presentasjon
2016 28.09 MATEMATIKK - Presentasjon NB! 143 sider Gerd Bones pdf Presentasjon
2016 28.09 MATEMATIKK - Utematematikk Gerd Bones pdf Presentasjon
2016 28.09 MATEMATIKK - Skap formen Gerd Bones pdf Presentasjon
2016 21.09 Fylkesmannens fagdag for OFOTEN FMNO pdf Presentasjon
2016 07.04 SMÅSTEG - Presentasjon av verktøy Heidi Håland pdf Presentasjon
2016 07.04 SMÅSTEG - Sosial kommunikasjon Heidi Håland pdf Presentasjon
2016  28.01 Begynnende mobbeatferd i barnehagen  Marianne T. Martinsen  pdf  Presentasjon
           

Kommende hendelser

Ingen hendelser

Søk

Besøk oss på Facebook