Fagdag for barnehager for Hamarøy og Tysfjord

Margrethe wiede aasland
Den 22. august kommer Margrete Wiede Aasland til Arran for å snakke om barns seksualitet. Aasland arbeider som spesialist i sexologisk rådgivning v/Institutt for klinisk sexologi og terapi AS. Hun har barnehagelærer-utdannelse i kombinasjon med karakteranalystisk terapi, psykodrama og sexologi. Hun er terapeut, foredragsholder, forfatter og pedagog og driver utstrakt undervisning og rådgivning ved Høyskoler, Universitet og i kommuner.

Siden 1986 har hun jobbet med tema «barn og seksualitet» og «seksuelle overgrep mot barn» med pedagogiske ledere og styrere i barnehager, Redd barna, Støttesenteret mot Incest i Oslo, ungdomshjem og familie (mødrehjem) og gir også veiledning til barnevernet i saker hvor seksuelle overgrep er en del av problematikken. Hun har lang erfaring i arbeid med overgrepsutsatte og overgripere i alle aldre. 

Denne fagdagen settes i et forebyggende perspektiv og på hva barnehagen kan gjøre for å unngå at overgrep skal skje.

- Hvordan skal vi voksne bli gode på å snakke med barn som bærer på vonde hemmeligheter.
- Hva skal til for at vi skal se det barnet og tørre å stille spørsmål?
- Hva trenger barn og vite om kropp, følelser - og hvorfor trenger de å vite om hvordan vi blir til?
- Hvilke signaler kan barn vise, hva kan barn si, hva er seksuelle overgrep, hvem er overgriper og hvorfor begår de seksuelle overgrep mot barn egentlig?
- Hva gjør jeg når jeg er bekymret for om et barn utsettes/har vært utsatt for seksuelle overgrep?
- Tenk om jeg tar feil??????

Se Aaslands hjemmeside for mer informasjon.

Påmeldingsinformasjon her

Kommende hendelser

Ingen hendelser

Søk

Besøk oss på Facebook