Høringskonferanse - ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Velkommen til årets viktigste høringskonferanse hvor du kan bli med på å påvirke og si din mening om Kunnskapsdepartementets forslag til ny rammeplan.
Kunnskapsdepartementet og Fylkesmannen i Nordland inviterer til høringskonferanse i Bodø 11. januar 2017.

Målgruppa for konferansen er barnehageansatte, barnehageeiere, barnehagemyndigheten, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, foreldreorganisasjoner, høgskoler, universitet og andre aktører.

Kunnnskapsdepartementet har utarbeidet er forslag til ny rammeplan for innhold og oppgaver i barnehagene. Forslaget bygger på Meld. St. 19, 2015/2016 Tid for lek og læring – bedre innhold i barnehagen. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven, og forslaget er på høring i perioden oktober 2016 til januar 2017. Formålet med konferansen er å gi deltakerne mulighet til å drøfte innholdet i ny rammeplan og gi innspill til departementet. Innspillene skal være et supplement til de skriftlige høringsuttalelsene. Konferansen gjennomføres med framlegg fra departementet og diskusjoner i grupper.

Konferansen blir holdt på Scandic Havet Hotel, Bodø 11. januar 2017, kl. 10.30 – 15.30.

Konferansen er gratis, Fylkesmannen dekker reise og dagpakke. For de som ikke har mulighet for å rekke konferansen ved å reise samme dag, dekkes overnatting fra dagen før.

Det er plass til 150 deltagere.

Påmeldingsfrist: 12.12.2016

Informasjonen er hentet her: https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Barnehage-og-opplaring/Barnehage/Horingskonf

Link til påmelding finnes på samme sted.

Kommende hendelser

Ingen hendelser

Søk

Besøk oss på Facebook